LA DULCE MELODÍA – XXXVIII Festival Internacional de Música de Morella

XXXVIII Festival Internacional de Música de Morella
LA DULCE MELODÍA
Basílica Arxiprestal – 20.00 h

Concert commemoratiu del 300 aniversari del naixement de Pasqual Fuentes Alcàsser (Aldaia, 1721-València, 1768)

Oh, admirable sacramento (Villancet al Corpus Christi)*

Aleph. Ego vir videns (Lamentació a duo)

El dragón que hoy envidioso (recitat i ària del villancet dedicat a la Mare de Déu dels Desemparats, 1760)*

Si de un ave, la dulce melodía (duo de sopranos amb violins de l’Arxiu de la catedral de Girona)

Totes les obres han estat recuperades per Música Trobada.
*Primera interpretació en temps moderns.

Pilar Moral, Carmina Sánchez, sopranos
Enrique Llorens, Victor Yusà, violins

Regina Fuentes, violoncel
Francesc Valldecabres, direcció i clavecí